logo  Weekendtourism

Археологически резерват Никополис ад Иструм

Останките от древния римски град "Никополис ад Иструм" се намира на плато на левия бряг на река Янтра, юго-запад от село Никюп. Градът е бил основан от римския император Марк Улпий Траян в чест на победите си над даките в 101 и 106. Градът е построен върху пресечната точка на две основни пътни артерии на Дунавската Римска Провинция - единят от град Одесос (Варна) към западните римски провинции и другият свързващ Дунавската крепост Нове (Свищов) и римските провинции в Мала Азия. "Никополис ад Иструм" е класическа римски град, изграден в съответствие с правоъгълна планировка. Открити са мрежа от улици, форумът, заобиколен от колонада йонийски и други сгради, две еднокорабни сгради, превърнати по-късно в базилика, и други обществени сгради. Градът е бил много добре водоснабдена чрез един основен (дълъг 26км ) и две по-малки водопроводи, които са пренасяли вода до водния резервоар, построен в близост до западната крепостна стена. След това градската водопроводна система е разнасяла водата до обществени и частни сгради, бани и тоалетни. В средата на V век Никополис е разрушен от хуните на Атила и е възстановен отново през VI век, като мощна крепост с военни сгради и църкви. Накрая градът е окончателно заличен от аварите в края на VI-ти век. По-късно (през Х-ти), върху руините му, е построено българско средновековно селище.
Оставете своята оценка и коментар за Археологически резерват Никополис ад Иструм
Крепост Раховец
Крепост 9.64 км