logo  Weekendtourism

Резерват Боатин

Резерват Боатин се намира северно от връх Тетевенска баба в Стара планина, в най-западната част на национален парк Централен Балкан, между селата Черни Вит и Дивчовото. Обявен е за резерват на 12 юни 1948 г. а за биосферен резерват - през 1977 г.Разположен е на 1 597.2 ха, на 800 до 2000 м надморска височина, в долината на река Боатиница и почти цялата му площ е заета от гори. Тук се намира една от най-обширните и запазени букови гори е Европа. Средната възраст на дърветата е между 130 и 200 години, като някои от тях достигат до 50 метра на височина. Широко разпространен е видът боатински бук, достигащ на височина до 40 м. Освен бук, в резерват Боатин се срещат още габър, шестил, явор и трепетлика а на по-високите места - смърчови гори и обикновена ела.От животинския свят най-разпространени са сърни, диви свине, лисици и др., като се среща и кафява мечка - най-едрия хищник в България. Има голямо разнообразие от пойни птици, сови и почти всички видове кълвачи, които се срещат в България. Повечето от тях са записани в Червената книга на България.
Оставете своята оценка и коментар за Резерват Боатин
хижа Момина поляна
Хижи 3.23 км
хижа Бенковски
Хижи 6.55 км
Антон
Да обиколиш България с Мотор 6.62 км
Паметник на Бенковски
Паметник 7.58 км
хижа Паскал
Хижи 7.85 км