logo  Weekendtourism

Деспот-Славова крепост

Деспот-Славовата крепост (известна още като Мелнишката крепост) се намира над град Мелник, на около 1км северо-източно от центъра на града. Предполага се, че крепостта е построена през XI век, но през XIII век, по времето на управлението на деспот Алексий Слав е разширена и укрепена допълнително (оттук произлиза и името й - крепостта на Деспот Слав). Ролята на крепостта е била да защитава региона, като крепостта е била резиденцияна деспотите Алексий Слав и Драгота.Деспот-Славовата крепост е била с площ около 3000 кв.м. и е имала формата на издължен неправилен многоъгълник. Днес са запазени само част от източната й стена, която на места се извисява до 10 метра височина. При археологически разкопки са открити и части от южната и западната й стена. Следи от крепостта са открити и в основите на църквата Св. Никола.
Оставете своята оценка и коментар за Деспот-Славова крепост
Исторически музей - Мелник
100 национални туристически обекта 0.15 км
Кордопулова къща - Мелник
100 национални туристически обекта 0.16 км
Архитектурно исторически резерват - Мелник
Резервати 0.34 км
Пясъчни пирамиди
Скални образувания 1.67 км
Мелнишки скални пирамиди
Скални образувания 1.67 км
Светороженски манастир Рождество богородично
100 национални туристически обекта 2.6 км
Рощенски манастир "Рождество Богородично"
Манастир 2.6 км
Църква Успение Богородично
Църква 2.97 км
Църква Свети Георги
Църква 3.31 км
Водопад "Скока"
Водопади 8.4 км