logo  Weekendtourism

Царски долмен в местност Бялата трева

Долменът е известен с името "Царски долмен" и се намира в местността "Бялата трева" (още "Фърфаловата сая"), няколко километра южно от село Хлябово. Това е най-големият и запазен долмен в България и на Балканите. Долменът е голям, двукамерен, с дромос и фасада. Добре запазени са капаците на двете камери и могилата, която стига до тях. Предната и задната стена на главната камера са скосени в горния край, а страничните стени съответно са съставени от по две плочи – долна вертикална и горна наклонена навътре.
Оставете своята оценка и коментар за Царски долмен в местност Бялата трева