logo  Weekendtourism

Езерото Дуранкулак

Дуранкулашкото езеро е част от природен комплекс носещ същото име. То е разположен югоизточно от село Дуранкулак и на около 18 км северно от гр. Шабла (Североизточна България). Представлява естествен лиман, захранван с карстови води и отделен от Черно море с пясъчни дюни и плажна ивица.Площта на езерото е около 4 квадратни километра и яключва два острова в западната му част - Големия остров (площ 0.02 km ²) и Малкия остров (площ 0.0053 km ²).Езерото е местообитание на около 260 редки и застрашени видове. Сред важните птиците в района са Mалкия воден бик, белооката потапница, немия лебед, тръстиковия блатар, индийското шаварче, голяма белочела гъска, червеногуша гъска и зеленоглава патица, малък корморан, розов пеликан и др., които прекарват зимата тук.Езерото Дуранкулак е обявено за Зона с национално значение.
Оставете своята оценка и коментар за Езерото Дуранкулак
Плажовете на Дуранкулак
Плаж 1.47 км