logo  Weekendtourism

Средновековна крепост местност Градището

На около 4 километра северно от село Пчеларово, в местността Градището (вдясно от пътя към град Хасково, след разклона за село Петелово) са открити останки от крепост. Съоръжението датира от Средновековието, но археологически проучвания на обекта са разкрили, че то е било изградено върху основите на много по-стар културен пласт - датиран към 3 500 г. пр. Хр. (каменно - медната епоха). Крепостта да село Пчеларово е във формата на елипса с диаметри 75 и 22 метра. Разположена е на  на невисок, но доминиращ над околността, хълм. Западната и южната част на укреплението са стръмни и естествено защитени с отвесни скали. Най-достъпна е била северната страна и там е била изградена защитна стена, която е била с дължина 32 метра и дебелина 1.2 - 1.5 метра, изградена от грубо обработени речни камъни, споени с калов разтвор. Стената е започвала от скала в южната част, продължавала е в посока север, правейки някъде посредата си чупка в посока севроизток. В получеаната чупка е била изградена полукръгла охранителна кула с диамтерър около 3.4 метра. В района на крепостта не са разкрити сгради, с изключение на малка постройка в южната й част, за която се предполага че е била параклис. Извън границите на крепостта са разкрити  и други археологически обекти - средновековен некропол (край реката), основи на манастир, участъци от древен път, праисторически могили и др. Крепостта до Пчеларово е обявена за паметник на културата с местно значение.
Оставете своята оценка и коментар за Средновековна крепост местност Градището
Природен феномен Каменни гъби
Скални образувания 5.74 км