logo  Weekendtourism

Музей Васил Левски - Ловеч

Музеят „Васил Левски“ е част от Регионалния исторически музей в Ловеч. Музей „Васил Левски“-Ловеч е сред най-посещаваните обекти, свързан с Апостола на свободата, направил Ловеч център на Вътрешната революционна организация. Намира се в Архитектурно-историческия резерват „Вароша“, в който къщите са с характерна народна архитектура от възрожденската епоха. Включен е в Стоте национални туристически обекта. Музеят „Васил Левски“ е създаден през 1954 г. Настанен е в къщата на Иван Крачула, баща на известния български националреволюционер Христо Иванов (Големия), в махала „Дръстене“. Първата експозиция отразява живота и бурната дейност на Апостола през периода, когато е в Ловеч. С извършването на активна събирателска дейност нарастват материалите в основния музеен фонд, както и непрекъснатият интерес към делото на Васил Левски. Това налага необходимостта от нова сграда за музей, която е построена до църквата „Света Богородица“, на мястото, където някога е била къщата на дееца на Ловешкия частен революционен комитет Марин Поплуканов. Проектът на сградата е на инженер Иван Николов. В нея е уредена втората по ред експозиция (1967). Извършено е ново преустройство и на 17 юли 1982 г. е открита третата експозиция. Оформена е със своята специфика в една основна тема: „Революционната дейност на Васил Левски в Ловешкия край и издигането на Ловеч за център на Вътрешната революционна организация“. През 2008 г. е открита изцяло обновена експозиция със съвременни информационни технологии. Разположена е на две нива и отразява борбите на българския народ за национално освобождение, както и разнообразната революционна дейност на Васил Левски. Сред най-ценните предмети на експозицията е най-богатата в страната колекция от лични вещи на Левски. В музея се съхраняват неговата сабя, кама, малка печатница, фалшиви турски печати, квитанции, както и оригинален негов портрет от 1870 г. Личното оръжие на Васил Левски Други важни музейни единици са изложените вещи на съмишлениците и сподвижниците на Апостола в Ловеч, както и на участниците в Априлското въстание (1876) и Руско-турската война (1877 – 1878). Тук се пази пушката на Филип Тотю, револвера на Васил Йонков (Гложенеца), сабята на Христо Иванов (Големия) и др. В музея може да се види фотокопие от личното тефтерче на Левски. За първи път в новата експозиция са включени макет на Покрития мост в Ловеч, сребърни съдове от ХIХ век, които са принадлежали на семейството на Иван Драсов. Експонати на музея са популяризирани в Каталог „Колекция националноосвободително движение в Българско“ (2014).
Оставете своята оценка и коментар за Музей Васил Левски - Ловеч
Паметник на Васил Левски
Паметник 0.12 км
Етнографски музей - Ловеч
100 национални туристически обекта 0.24 км
Крепост Хасаря
Крепост 0.25 км
Крепост Хисаря
Крепост 0.27 км
Покритият мост на Колю Фичето
Мост 0.28 км
Туристическа спалня Стратеш
Хижи 0.65 км
Зоологическа градина Ловеч
Зоологическа градина 1.28 км
Рали край Баховица
Спорт 7.93 км