logo  Weekendtourism

Мусинска пещера

Мусинската пещера се намира  в землището на село Мусина (в южната му част, почти в самото село) и заедно с природен феномен Понорите е сред основните забележителности на селото.Пещерата е дълга 382 метра и е изцяло изучена и картографирана от спелеолозите. Има два входа - единият сух и по-широк, а другият по-тесен и воден и се състои от две части: водна и сухоземна. Във водната част тече подземна река, която според учените идва от десетки километри. При изследвания е установено, че от водата от извора в пещерата е захранвала водоснабдителната мрежа на римският град Никополис ад Иструм. Сухоземната част е обитавана от голяма прилепова колония,Мусинската пещера е обявена за защитен обект и вписана в регистрите на МОСВ през 1972г.
Оставете своята оценка и коментар за Мусинска пещера
Геокомплекс Понорите
Пещера 1.18 км
Водопад "Момин Скок"
Водопади 4.7 км
Водопад Кая Бунар
Водопади 7.03 км
Зараповски водопад
Водопади 8.11 км