logo  Weekendtourism

Националният археологически резерват Кабиле

Националният археологически резерват Кабиле се намира в региона на "Зайчи връх", 1.5 километра северно от село Кабиле. Комплексът е разположен на площ от около шестотин декара и включва останки от древен тракийски град, тракийско скално светилище, останки от римско селище и археологически музей. Селище по тези земи е съществувало още през ранножелязната епоха. Има открити предмети, които датират от X - VI век преди христа. Тракийският град Кабиле е възникнал около 2000 години прeди Христа. Той е разположен на плато, на завоя на р. Тунджа на юг към Едирне (Турция). На върха на платото се намира скалист акропол, който е бил светилище на богинята Кибела. Градът е бил резиденция на тракийските царе Спартакос и Скосток. Местоположението на Кабиле е било възлово и това е причината градът да бъде многократно атакуван и превземан. През 342/341 г. пр. Хр. Филип ІІ го превзема и тук е настанен военен гарнизон а градът е застроен по архитектурните принципи на елинизма. 72 г. пр. Хр. градът е превзет и разрушен от Марк Теренций Варон Лукул като наказателна акция заради участието на траките като съюзници на Митридат VІ Евпатор срещу Рим. Своят апогей Кабиле достига II - III век когато градът се става най-важния военен римски лагер в провинция Тракия и основен кръстопътен възел. В края на VI век градът е превзет и разрушен от Аварите и престава да съществува. През 1965 мястото е обявено за археологически резерват и сега е един от 100-те национални туристически обекти. Музеят към комплекса предлага информация и археологически находки, намерени в региона по време на различните проучвания. В музея са изложени много красиви мозайки, монети, сечени в древния град Кабиле и още много експонати.
Оставете своята оценка и коментар за Националният археологически резерват Кабиле
Античен град Кабиле
100 национални туристически обекта 0.37 км
Паметник на загиналите във Втората Световна война
Паметник 2.33 км
Женски Манастир Успение на Св. Богородица
Манастир 3.83 км
Исторически музей Ямбол
100 национални туристически обекта 7.7 км