logo  Weekendtourism

Природен парк Русенски Лом

Природен парк "Русенски Лом" се намира на около 20 км южно от град Русе между селата Божичен, Красен, Щръклево, Нисово, Кошов и Иваново. Резерватът е с площ от 3260 хектара разположени в долините на реките Русенски, Бели и Черни Лом и техните притоци в района Смесите, където реките Бели и Черни Лом се сливат и образуват началото на Русенски Лом. В парка има много интересни и ценни обекти, като красивите крайречни тераси, меандри, високи скали, области с разнообразни флора и фауна (някои от които са включени в българската Червена книга), пещери, скални образувания, исторически паметници с национално и международно значение и др. В региона са разположени културно-историческия комплекс "Крепост Червен", Ивановските скални църкви и манастир. Русенски Лом е обявена за защитена територия през 1970 г. и е един от десетте Национални природни паркове в България.
Оставете своята оценка и коментар за Природен парк Русенски Лом
Крепост Червен
Крепост 4.23 км
Айдемирски Манастир Покров Богородичен
Манастир 9.04 км
Скални църкви Иваново
Археологическа забележителност 9.08 км