logo  Weekendtourism

Църква Свети Димитър Солунски Чудотворец

Църквата "Свети Димитър Солунски Чудотворец" в град Годеч датира от XVII век. По време на турското робство е била разрушена от кърджалии и е била възстановена отново през 1836 г. със дарение на местни ктитори. Отдясно на входа, високо в градежа, е зазидан камък с вдълбана година 1836. В началото на XX в. (1937) до старата църква е построена голяма нова църква, носеща същото име "Св. Димитър".Църквата се намира недалеч от центъра на града. Тя е еднокорабна, едноабсидна сграда с полуцилиндричен свод. Изградена е от дялъни камъни, споени с хоросан, като на места личат вградени късноантични квадрови блокове. В конструкцията й са използвани архитектурни елементи взети от античния храм в местността "Манастир Свети Никола".Църквата е изографисана със сцени от Евангелието. Запазените икони са датирани към ХІХв. и в тях се открива сходство с произведенията на майсторите от Банската и Самоковската художествени школи. Някои от най-ценните предмети, които се съхраняват тук, са икона на Христос Вседържител от 1836 година и един брой от първото издание на "Неделник" от Софроний Врачански. Зад църквата има гробищни паметници от 1899 и 1912 година.
Оставете своята оценка и коментар за Църква Свети Димитър Солунски Чудотворец
Годеч
Да обиколиш България с Мотор 0.56 км
Манастир "Свети Дух"
Манастир 2.69 км
Шума
Да обиколиш България с Мотор 4.46 км
Ропот
Да обиколиш България с Мотор 5.91 км
Букоровски Манастир
Манастир 7.22 км
Водопад "Котлите"
Водопади 7.78 км
Голеш
Да обиколиш България с Мотор 9.25 км
Църква "Св. Йоан Кръстител"
Църква 9.51 км
Връдловци
Да обиколиш България с Мотор 9.91 км