logo  Weekendtourism

Самуилова крепост

Средновековната "Самуилова крепост" е разположена между планините Беласица и Огражден, на десния бряг на река Струмешница, 5 километра северно от село Ключ. Крепостта е построена в периода 1009-1013, по време на царуването на цар Самуил (чието име носи), върху основите на тракийско и раннобългарско-славянско селище. Тази крепост е била част от голяма система от отбранителни съоръжения, които са започвали от склоновете на Беласица, южно от село Ключ, и са стигали на север до склоновете на Огражден. Поради отличното си разположение от Самуиловата крепост е имало възможност да се контролира цялата клисура и крепостта се е използвала като команден военно-стратегически пункт на всички обекти от системата. Самуиловата крепост е изградена на невисок хълм и е била защитена от три вала и два рова, които са били концентрично разположени около нея. Първият вътрешен вал е имал сложна конструкция с ядро от камъни и пръст и скара от дървени греди. Гребенът на вала е завършвал с широка стена, изградена от ломени камъни, споени с кал. Върху най-високата част на хълма са открити правоъгълни каменни основи на дървена наблюдателна и отбранителна кула, конструктивно свързана с каменната стена. Останалите два вала имат единна структура на насипа си. Крепостта е свързана с едно от трагичните събития в Българската история - ослепяването на българските войници от Самуиловата армия. В околностите на крепостта през лятото на 1014 година се е състояла историческата Беласишка битка, в която българските войски, предвождани от цар Самуил, претърпяват разгром от войските на византийския император Василий II. Цар Самуил и неговото обкръжение успяват да се спасят, но са пленелени около 14000 български войници, които византийския император ослепява, оставяйки на всеки сто души по един едноок водач. През Октомври 1982 в местността е открит Национален парк-музей "Самуилова крепост". Районът е благоустроен а останките от средновековното укрепление са реставрирани и консервирани. Издигната е величествена бронзова статуя на цар Самуил.
Оставете своята оценка и коментар за Самуилова крепост