logo  Weekendtourism

Драгоманското блато

Драгоманското блато се намира в подножието на карстовата планина Чепън, на 1.5км северо-източно от град Драгоман по посока село Големо Малово. Заема площ от около 350000м2.Обявено е за резерват а на територията му се срещат над 140 растителни и около 200 животински вида (предимно птици). Блатото е спирка от пътя на миграцията на птиците Via Aristotelis и тук могат да се видят много разнообразни видове като: Голям воден бик (Botaurus stellaris), Орел-рибар (Pandion haliaetus), Ръждива чапла (Ardea purpurea), Орел змияр (Circaetus gallicus), Сокол скитник (Falco peregrinus), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Черен щъркел (Ciconia nigra), Белоока потапница (Aythya nyroca), Кокилобегач (Himantopus himantopus), Гарван гробар (Corvus corax), Бял щъркел (Ciconia ciconia) и др.Мястото е изключително подходящо за еко-туризъм, но е все още неразработено. Благодарение на доброволци от "Сдружение за дива природа БАЛКАНИ" има изграден маршрут, водещ до укритие за наблюдение на птиците, населяващи блатото.
Оставете своята оценка и коментар за Драгоманското блато
Парапланеризъм в местността Чепън
Спорт 0.5 км
Паметник на загинали Руски пилоти
Паметник 2.99 км
Букоровски Манастир
Манастир 7.23 км
Водопад "Котлите"
Водопади 7.34 км
Беренде Извор
Да обиколиш България с Мотор 8.23 км
Калотина
Да обиколиш България с Мотор 9.24 км
Манастир "Свети Дух"
Манастир 9.52 км
Паметник на загиналите за България
Паметник 9.95 км