logo  Weekendtourism

Резерват Старият Дъб на Остров Вардим

Остров Вардим е един от най-големите (115 км2) от 84-те острова в българския сектор на река Дунав. Намира се до село Вардим, източно от град Свищов. На острова се намира резерватът Стария дъб - защитена местност с международно и национално значение.Наличието на алувиални и алувиално-ливадни почви предразполагат развитието на влаголюбива растителност. Често срещана растителност тук са върба, топола, ясен, явор, както и вардимски дъб, който се среща само на острова. На остров Вардим  могат да се видят разнообразни видове птици. Едни от най-известните са гнездуващите тук чапли, корморани, и лопатари, чиито гнездилища са обявени за защитен обект.
Оставете своята оценка и коментар за Резерват Старият Дъб на Остров Вардим
Паметник на Хаджи Димитър и Стефан Караджа
Паметник 4.87 км
Музейна Експозиция "Преминаване на руските войски през 1877"
Музей 6.93 км
Римски град Нове
Археологическа забележителност 7.36 км
Крепост Неокастро
Крепост 8.92 км