logo  Weekendtourism

Тракийски некропол в могилата Шушманец

Храмът в могилата "Шушманец" се намира в региона, наречен "Долината на Тракийските Царе", южно от град Шипка, на около 200, североизточно от друга Тракийска Гробница - Хелвеция. Обектът е разкрит от археолога Георги Китов през 1996 година.Ритуалният комплекс датира от ІVв.пр.Хр., и е използван и като гробница. Храмът е уникален в архитектурно отношение и е едно от най-представителните произведения на тракийската архитектура. Това е е единственият тракийски храм с колони и в преддверието, и в камерата.Некрополът е изграден от големи, отлично обработени каменни блокове а подовете и стените са със замазка и мазилка. Състои се от широк коридор, наподобяващ двор, представителна фасада, преддверие с полуцилиндричен свод, подпрян от дорийска колона с йонийски капител и кръгла камера, отново с колона в средата. Стените на камерата са на 3 пояса и отразяват представите на траките за строежа на света – подземен, реален и небесен свят. Има 7 вертикални полета, разделени от 7 полуколони с по 10 отвесни жлеба. В средата на помещението те са свързани с колоната, която завършва с голям диск, под който радиално излизат 15 каменни блока – символ на слънцето.
Оставете своята оценка и коментар за Тракийски некропол в могилата Шушманец
Тракийски Некропол Хелвеция
Археологическа забележителност 0.28 км
Тракийска гробница Грифоните
Археологическа забележителност 0.37 км
Храм-паметник Рождество Христово
100 национални туристически обекта 1.83 км
Храм-паметник Шипка
Паметник 1.89 км
Тракийска Гробищна могила Оструша
Археологическа забележителност 1.94 км
Гробница на Севт ІІІ в могила Голямата Косматка
Археологическа забележителност 1.94 км
Тракийска гробница Сарафова могила
Археологическа забележителност 4.44 км
хижа Бузлуджа - голяма
Хижи 4.83 км
Паметник на Бузлуджа
Паметник 4.87 км
хижа Бузлуджа - малка
Хижи 4.88 км